Lof-En Heil-Zang Opgedragen Aen Den Zeer Eerw. Heer Franciscus Joannes Jacobus Morel, Ter Gelegenheid Van Zyne Eerste Misse, Door de Meesters, Meester 13,77 EUR*